Nå er det mulig å sette forskjellige delfrister på enkeltkategorier!

Når din tilvalgsprosess startes, vil kjøper få tilsendt en lenke til tilvalgsbutikken og få full oversikt over signeringsfrister og signeringsstatus. I tillegg vil både kjøper og kundebehandler få påminnelser når signering på enkeltkategorier nærmer seg.