Boligporten tilbyr nå tre ulike prisberegningsmodeller i tilvalgsløsningen.

  • Fastpris
  • Pris pr. m2
  • Pris etter forespørsel

I valgt prisberegningsmodell kan det legges inn innkjøpspriser og påslag.
I tillegg er det også mulig å angi antall m2 på ulike produkter/overflater, dermed beregner boligporten totalpris pr. produkt automatisk.